Конкурсні пропозиції

Юридичні послуги

Під юридичними послугами у Договорі розуміється:

- надання усних, письмових консультацій та роз'яснень з правових питань, що виникають у процесі діяльності Замовника;


- підготовка або перевірка на відповідність законодавству внутрішніх та вихідних документів Замовника (наказів, положень, розпоряджень, кореспонденції тощо), надання допомоги з їх підготовки та правильного оформлення;


- участь у підготовці та укладенні договорів, стороною яких є Замовник або/та інших Договорів за замовленням Замовника, надання допомоги щодо організації контролю за виконанням цих договорів, застосуванням передбачених законом та договором санкцій по відношенню до контрагентів, що не виконують договірних зобов'язань тощо;


- представництво інтересів Замовника у державних органах, органах місцевого самоврядування, у правовідно-синах з іншими фізичними та юридичними особами;


- узагальнення та аналіз стану судових та інших справ, результатів розгляду претензій, практики укладення та виконання договорів та надання пропозицій щодо усунення виявлених недоліків;


- підготовка письмових відповідей на запити органів державної влади, суб'єктів господарювання, підприємств, установ, організацій, незалежно від форми підпорядкування;


- підготовка запитів на отримання інформації в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм підпорядкування;


- представництво інтересів Замовника під час виконання рішень суду та підготовка необхідних для здійснення виконавчих дій документів;


- підготовка відповідей на вимоги, претензії та листи фізичних та юридичних осіб, державних органів;


- складання письмових висновків, довідок з правових питань;


- підготовка, подання та отримання документів щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських фор-мувань та реєстрація змін юридичної особи у установчих документах, які не пов’язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань тощо;


- представництво інтересів Замовника у податкових органах;


- підготовка претензій від імені Замовника щодо порушення законних прав та інтересів Замовника третіми особами;


- аналіз підписаних Замовником Договорів та документів, що стосуються Замовника, на відповідність законодавству, наявність ризиків, неточностей, некоректних формулювань тощо.Розрахунок на послуги та ваші реєстраційні документи надсилати на ел. адресу
pr.generationua@gmail.com до 15.03.2021
Made on
Tilda